• /¸ʌnin´laitənd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không được làm sáng tỏ, không được mở mắt
  Không được giải thoát khỏi sự ngu dốt, không được giải thoát khỏi sự mê tín...
  Không được thông báo

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X