• /ə'bliviəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + of) quên, lãng quên, không nhớ tới
  oblivious of the past
  quên quá khứ
  oblivious of one's duty
  lãng quên bổn phận
  (thông tục) không biết, mù tịt
  to be oblivious of
  hoàn toàn mù tịt
  (thơ ca) làm lãng quên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X