• /ʌn´fri:z/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .unfroze, .unfrozen

  ,—n'frouz
  —n'frouzn
  Làm cho tan ra, làm cho chảy ra
  to unfreeze some chops
  làm băng ở mấy miếng sườn đông lạnh tan ra
  Bãi bỏ, hủy bỏ (sự kiểm soát chính thức về (kinh tế)..)
  unfreeze trade restrictions
  bãi bỏ các hạn chế về mậu dịch

  Nội động từ

  Tan ra, chảy ra

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm tan băng
  làm tan giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X