• /´ju:nitəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đơn nhất, nguyên khối, nhất thể
  Thuộc về đơn vị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  unita, đơn nguyên đơn vị

  Hóa học & vật liệu

  đơn nhất

  Kỹ thuật chung

  đơn nguyên
  unitary basic
  cơ sở đơn nguyên
  unitary basis
  cơ sở đơn nguyên
  unitary group
  nhóm đơn nguyên
  unitary transformation
  phép biến đổi đơn nguyên
  đơn vị
  đồng nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X