• /´beisis/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .bases

  Nền tảng, cơ sở
  Căn cứ (quân sự)

  Cơ khí & công trình

  tuyến gốc

  Xây dựng

  cơ sở hạ tầng

  Kỹ thuật chung

  chuẩn
  allocation on a primary basis
  sự trợ cấp theo tiêu chuẩn sơ cấp
  allocation on a secondary basis
  sự trợ cấp theo tiêu chuẩn thứ cấp
  basis size
  kích thước chuẩn
  photogrammetry basis
  mặt chuẩn đồ ảnh
  photography basis
  mặt chuẩn khắc ảnh
  straight-line basis
  mặt chuẩn chắc địa
  nền
  nền tảng
  đường đáy

  Kinh tế

  cơ sở
  điểm cơ sở
  điểm gốc
  nền tảng

  Chứng khoán

  Basis được định nghĩa là sự khác biệt giữa giá giao ngay của hàng hóa giao nhận và giá của hợp đồng giao sau tương ứng cho cùng khoảng thời gian sống ngắn nhất cho đến khi đáo hạn.

  Tham khảo

  1. Saga.vn

  Địa chất

  nền tảng, cơ sở, móng bệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X