• Kỹ thuật chung

  giờ quốc tế
  coordinate universal time
  giờ quốc tế phối hợp
  universal time coordinated (UTC)
  giờ quốc tế phối hợp
  UTC (universaltime coordinated)
  giờ quốc tế phối hợp

  Y học

  giờ quốc tế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X