• (đổi hướng từ Coordinated)
  /kou'ɔ:dneit/

  Thông dụng

  Hình thái từ

  Hành động và làm việc cùng nhau

  • N: coordinator hoặc coordination
  • Adj: Coordinated .


  Hóa học & vật liệu

  chỉ số phối trí
  phối trí

  Kỹ thuật chung

  điều phối
  virtual device coordinate domain
  vùng điều phối thiết bị ảo
  phối hợp
  coordinate action
  phối hợp hành động
  coordinate control
  sự điều khiển phối hợp
  coordinate movements
  các động tác phối hợp
  coordinate transpositions
  chuyển vị phối hợp
  Coordinate Trials Programme-CTP
  chương trình thử nghiệm phối hợp
  coordinate universal time
  giờ quốc tế phối hợp
  coordinate universal time
  thơi gian thế giới phối hợp
  Virtual Device Coordinate (VDC)
  phối hợp thiết bị ảo
  sắp xếp

  Nguồn khác

  Cơ - Điện tử

  Toạ độ, phối hợp, sắp xếp

  Xây dựng

  Tọa độ

  Kinh tế

  tọa độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X