• (đổi hướng từ Universalizing)
  /¸ju:ni´və:sə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác universalise

  Ngoại động từ
  Làm cho ai cũng biết, làm cho ai cũng có; làm thành phổ thông, làm thành phổ biến, phổ cập
  to universalize education
  phổ cập giáo dục
  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  generalize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X