• /,edju:'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giáo dục, sự cho ăn học
  Ministry of Education
  Bộ giáo dục
  Sự dạy (súc vật...)
  Sự rèn luyện (kỹ năng...)
  Vốn học, tài học, sở học
  a man of little education
  một người ít học

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giáo dục
  distance education
  giáo dục từ xa
  institute of education
  học viện giáo dục
  School and Education Building
  trường học và công trình giáo dục
  special education unit
  trường giáo dục đặc biệt
  Technical and further education (TAFE)
  giáo dục kỹ thuật nâng cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X