• /ˈdʒɛnərəˌlaɪz/

  Thông dụng

  Cách viết khác generalise

  Động từ

  Tổng quát hoá; khái quát hoá
  Phổ biến
  to generalize a new farming technique
  phổ biến một kỹ thuật cày cấy mới

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tổng quát hóa

  Xây dựng

  khái quát hóa

  Điện lạnh

  suy rộng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  except , specifize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X