• /ʌn´præktikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thực hành (đối với lý thuyết)
  Không thiết thực, không có ích, không thích hợp với mục đích ban đầu (lúc nó được làm ra)
  Không thực tế, không thực sự, không quả là như vậy
  Không thông minh trong việc thực hiện, không chế tạo đồ vật (về người); không nhạy cảm và có óc thực tế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X