• /ju:´toupiən/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( Utopian) không tưởng, duy tâm
  utopian socialism
  chủ nghĩa xã hội không tưởng

  Danh từ

  ( Utopian) người theo chủ nghĩa không tưởng; người theo chủ nghĩa duy tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X