• /'veipə/

  Thông dụng

  Cách viết khác vapour

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như vapour

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Hơi, (v) hóa hơi, bốc hơi

  Xây dựng

  hơi (nước)
  saturated water vapor pressure
  áp suất hơi nước bão hòa
  vapor bath
  buồng tắm hơi nước
  vapor lock
  nút đậy hơi nước
  vapor permeability coefficient
  hệ số thấm hơi nước

  Kỹ thuật chung

  hơi nước
  heavy-water vapor
  hơi nước nặng
  oversaturated vapor
  hơi (nước) quá bão hòa
  saturated water vapor pressure
  áp suất hơi nước bão hòa
  vapor barrier
  lớp cách li hơi nước
  vapor bath
  bể hơi nước
  vapor bath
  buồng tắm hơi nước
  vapor hold-up
  lượng chứa hơi nước
  vapor line
  đường dẫn hơi nước
  vapor lock
  nút đậy hơi nước
  vapor lock
  nút hơi nước
  vapor lock
  nút hơi nước (ngăn các dòng chất lỏng chảy vào)
  vapor permeability
  độ thấm hơi (nước)
  vapor permeability
  tính thấm hơi nước
  vapor permeability coefficient
  hệ số thấm hơi nước
  vapor pressure
  áp suất hơi nước
  vapor return line
  đường dẫn hơi nước trở về
  vapor transfer
  sự chuyển hơi nước
  vapor transmission
  sự truyền hơi nước
  vapor-tight coating
  lớp cách hơi nước
  water vapor barrier
  làm chắn hơi nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X