• /¸ʌnsi´metrikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đối xứng; không cân đối (về một cách sắp xếp trình bày..)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đối xứng [không đối xứng]

  Cơ - Điện tử

  (adj) không đối xứng

  (adj) không đối xứng

  Kỹ thuật chung

  bất đối xứng
  không đối xứng
  unsymmetrical beam
  dầm không đối xứng
  unsymmetrical beam
  rầm không đối xứng
  unsymmetrical bending
  sự uốn không đối xứng
  unsymmetrical fold
  nếp uốn không đối xứng
  unsymmetrical footing
  móng không đối xứng
  unsymmetrical loading
  tải trọng không đối xứng
  unsymmetrical three-phase
  hệ (thống) ba pha không đối xứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X