• /´ʌp¸briηgiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giáo dục, sự dạy dỗ (trẻ con)
  a strict religious upbringing
  một sự dạy dỗ tôn giáo nghiêm khắc


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  nurture , training

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X