• /´nə:tʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ ăn
  Sự nuôi dưỡng
  Tác động môi trường
  the debate between nature and nurture - tranh luận (về nguyên nhân) giữa bản chất và tác động môi trường
  Sự giáo dục

  Ngoại động từ

  Nuôi nấng, nuôi dưỡng
  Giáo dục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X