• /ju´rainəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) bô, bình đái (cho người bệnh)
  Chỗ đi tiểu
  street urinal
  chỗ đi tiểu ở đường phố, nhà đi tiểu công cộng
  (y học) lo đựng nước tiểu (để xét nghiệm)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nơi tiểu tiện
  trough urinal
  nơi tiểu tiện kiểu máng
  nơi đi giải

  Kỹ thuật chung

  âu tiểu
  bowel urinal
  âu tiểu tiện
  bowl urinal
  âu tiểu (nam)
  wall-mounted urinal
  âu tiểu gắn vào tường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X