• /´ventrikl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) tâm thất (một trong những khoang của tim có chức năng bơm máu vào các động mạch)
  the ventricles of the heart
  các tâm thất
  (giải phẫu) não thất (bất cứ một trong những hốc nào ở cơ thể, nhất là bốn hốc ở não)
  the ventricle of the brain
  não thất

  Chuyên ngành

  Y học

  tâm thất
  aortic ventricle of heart
  tâm thất trái
  papiliary muscle of right ventricle ante
  cơ nhú trước của tâm thất phải
  paplilary muscle of right ventricle sep
  cơ nhú vách tâm thất phảì

  Kỹ thuật chung

  não thất
  lateral ventricle of cerebrum
  não thất bên
  second ventricle of cerebrum
  não thất bên
  third ventricle of cerebrum
  não thất III

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X