• /´lætərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở bên
  lateral artery
  động mạch bên

  Danh từ

  Phần bên, bộ phận bên, vật bên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chung quanh, bên phụ

  Cơ - Điện tử

  Phần bên, bộ phận bên, (adj) ở bên, ở cạnh

  Ô tô

  thuộc mặt bên

  Xây dựng

  hướng bên

  Kỹ thuật chung

  bên
  chung quanh
  nằm ngang
  kênh ngang
  ngang
  aircraft lateral field
  trường ngang máy bay (từ trường)
  arbitrary uniform lateral load
  tải trọng ngang rải đều bất kỳ
  bottom lateral bracing
  hệ giằng ngang ở đáy
  cracks due to active lateral earth pressure
  vết nứt (do) phản lực ngang của đất
  electromagnetic lateral guidance system
  hệ thống dẫn hướng ngang điện từ
  interbox lateral bracing
  giằng ngang giữa các hộp
  lateral acceleration
  gia tốc ngang
  lateral axis
  trục ngang
  lateral axis
  trục ngang của máy bay
  lateral beam coupler
  bộ ghép chùm ngang
  lateral bending
  sự uốn ngang
  lateral brace
  thanh xiên ngang
  lateral bracing
  giằng ngang
  lateral contraction
  sự co ngang
  lateral contraction
  sự ép ngang (thớ gỗ)
  lateral contraction
  sự ném ngang
  lateral contraction
  sự nén ngang (thớ gỗ)
  lateral contraction ratio
  hệ số co hẹp ngang
  lateral creep
  từ biến trên phương ngang
  lateral damper
  giảm chấn ngang
  lateral deflection
  độ uốn ngang
  lateral deflection
  độ võng ngang
  lateral deflection
  độ võng trên phương ngang
  lateral deformation
  biến dạng ngang
  lateral deformation
  biến dạng trên phương ngang
  lateral deformation
  độ phóng đại ngang
  lateral deviation
  độ lệch ngang
  lateral deviation
  độ lệch trên phương ngang
  lateral diffusion
  sự khuếch tán ngang
  lateral displacement
  chuyển vị trên phương ngang
  lateral distribution
  phân bố ngang
  lateral distribution of the wheel load
  phân bố ngang của tải trọng bánh xe
  lateral drift landing
  sự hạ cánh trôi ngang
  lateral earth pressure
  áp lực đất trên phương ngang
  lateral effort
  lực ngang
  lateral energy fraction
  phần năng lượng ngang
  lateral escape
  sự trồi ngang đất
  lateral extensometer
  dụng cụ đo độ giãn ngang
  lateral extrusion
  sự dập nóng ngang
  lateral extrusion
  sự đúc ép ngang
  lateral feed
  sự cấp liệu ngang
  lateral flow
  dòng chảy theo hướng ngang
  lateral force
  lực bạt ngang
  lateral force
  lực ngang
  lateral force coefficient
  hệ số lực ngang
  lateral force design
  tính toán lực ngang
  lateral heat transfer
  sự truyền nhiệt ngang
  lateral impact
  sự va đập ngang
  lateral load
  tải ngang
  lateral load
  tải trọng ngang
  lateral magnification
  độ phóng đại ngang
  lateral magnification
  độ phóng ngang
  lateral migration
  sự dịch chuyển ngang
  lateral misalignment
  độ lệch ngang (của trục)
  lateral noise measurement point
  điểm đo tiếng ồn theo chiều ngang
  lateral offset
  sự dịch chuyển ngang
  lateral oscillation
  dao động ngang
  lateral plasma deposition
  sự kết tủa plasma ngang
  lateral pressure
  áp lực trên phương ngang
  lateral recording
  sự ghi theo chiều ngang
  lateral redundancy check
  sự kiểm tra tính dư ngang
  lateral reinforcement
  cốt ngang
  lateral resistance
  độ bền chống lực ngang
  lateral restraint
  sự ngàm trên phương ngang
  lateral ride index value
  trị số êm dịu theo phương ngang
  lateral rigidity
  độ cứng trên phương ngang
  lateral rigidity of the bridge
  độ cứng ngang của cầu
  lateral road
  đường vắt ngang
  lateral section
  mặt cắt ngang
  lateral separation
  sự tách ngang
  lateral sound transmission
  sự truyền âm ngang
  lateral stability
  độ ổn định ngang
  lateral stability
  sự ổn định ngang
  lateral stabilization of suspended structures
  sự ổn định ngang kết cấu treo
  lateral strain
  biến dạng ngang
  lateral strain
  biến dạng trên phương ngang
  lateral strain
  sự biến dạng ngang
  lateral strength
  độ bền chống lực ngang
  lateral stress
  ứng suất trên phương ngang
  lateral structure
  cấu trúc ngang
  lateral support
  gối tựa trên phương ngang
  lateral swelling
  sự phồng ngang
  lateral swing
  lắc lư theo chiều ngang
  lateral system
  hệ giằng ngang
  lateral system
  hệ thống ngang
  lateral thrust
  lực xô ngang
  lateral tilt
  dốc ngang
  lateral truss
  giàn trên phương ngang
  lateral unit strain
  sự biến dạng ngang tương đối
  lateral velocity change
  biến đổi vận tốc ngang
  lateral vibration
  sự dao động ngang
  lateral vibrations
  dao động ngang
  lateral yielding
  sự uốn ngang
  resistance to lateral bend
  tính không bị oằn ngang
  secondary lateral damper
  giảm chấn ngang thứ cấp
  secondary lateral damper
  giảm chấn ngang trung ương
  top lateral bracing
  hệ giằng ngang ở đỉnh
  unit lateral strain
  biến dạng ngang đơn vị
  đường bên

  Giải thích EN: A pipe branching out from the primary part of the system in a gas distribution or transmission network.

  Giải thích VN: Một ống dẫn ra từ phần đầu của hệ thống mạng lưới vận chuyển và phân phối ga.

  mặt bên
  ở bên
  phía bên
  lateral spread of the waves
  sự trải ra phía bên của sóng
  phía hông
  phụ
  sườn
  lateral crater
  miệng núi lửa bên sườn
  lateral deflection
  độ võng bên sườn
  lateral erosion
  sự xói sườn
  lateral fault
  đứt gãy sườn
  lateral flow of waste water
  lượng nước thải ở sườn
  lateral flow spillway
  công trình tháo nước bên sườn
  lateral impact
  sự va đập sườn
  lateral intersection
  giao hội sườn
  lateral moraine
  băng tích sườn
  lateral moraine
  băng tích bên (sườn)
  lateral sonde
  thiết bị carota đo sườn
  plain of lateral corrosion
  đồng bằng bào mòn sườn
  uniform lateral load
  tải trọng đều sườn bên
  uniform lateral load
  tải trọng sườn đều

  Địa chất

  cắt ngang, ngang, (thuộc) sườn, cạnh, biên, hông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  centered , central

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X