• /´vestə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Áo lót (áo mặc bên trong áo sơ mi.. sát với da) (như) undershirt
  Áo gi-lê (áo đặc biệt (thường) không có tay, phủ lên phần trên của cơ thể)
  a bullet-proof vest
  một áo gi-lê chống đạn
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) áo gi-lê (áo chẽn, không có tay, cài khuy ở phía trước (thường) mặc bên trong một cái áo vét hay áo khoác và (thường) tạo nên một bộ phận của một bộ comlê của đàn ông) (như) waistcoat

  Ngoại động từ

  Giao cho, trao quyền cho; ban cho, phong cho
  the powers vested in a priest
  quyền hành được trao cho một thầy tu
  (từ cổ, nghĩa cổ); (tôn giáo) mặc (lễ phục); trang hoàng
  to vest the altar
  trang hoàng bàn thờ
  have a vested interest (in something)
  mong được lợi (từ cái gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X