• /'ɔ:ltə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bàn thờ, bệ thờ, án thờ
  to lead a woman to the altar

  Xem lead

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bàn thờ, bàn lễ thánh thể

  Giải thích EN: A raised structure, such as a table or slab, used in religious rites.

  Giải thích VN: Một cấu trúc được nâng lên như một cái bàn hoặc phiến đá, thường được sử dụng trong các nghi thức tôn giáo.

  bệ thờ
  chỗ thờ
  án thờ

  Kỹ thuật chung

  bàn thờ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X