• Thông dụng

  quyền lợi cá nhân, lợi ích riêng, mục đích riêng tư
  She thinks that lawyers have a vested interest in making the legal process move slowly.
  Cô ấy nghĩ rằng luật sư có mục đích riêng trong việc làm chậm tiến trình pháp lý.

  Kinh tế

  những giới có thế lực
  quyền lợi được ban cho
  quyền lợi được thụ hưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X