• /ˈlɔyər , ˈlɔɪər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Luật sư
  Luật gia

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  luật sư
  sea lawyer
  luật sư về biển

  Kinh tế

  cá tuyết sông
  chưởng khế
  cố vấn luật pháp
  cố vấn phá luật
  công chứng viên
  trưởng khế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X