• (đổi hướng từ Vetted)
  /vet/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) cựu chiến binh (như) veteran
  (thông tục) bác sĩ thú y (như) veterinary surgeon, veterinarian, veterinary

  Ngoại động từ

  (thông tục) khám bệnh, chữa bệnh (cho một con vật)
  to have a horse vetted
  đem ngựa cho thú y khám bệnh
  (nghĩa bóng) hiệu định, xem xét chặt chẽ (lý lịch, chuyên môn.. của ai)
  to vet an article
  hiệu định một bài báo

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  old hand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X