• /´vaiəndz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều
  Thức ăn, đồ ăn
  choice viands
  thức ăn quý, cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X