• /grʌb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ấu trùng, con giòi
  (từ lóng) thức ăn, đồ nhậu; bữa chén đẫy
  Grub's up
  Tới giờ ăn rồi! vào bàn thôi!
  Văn sĩ, viết thuê
  Người ăn mặc lôi thôi lếch thếch; người bẩn thỉu dơ dáy
  Người lang thang kiếm ăn lần hồi; người phải làm việc lần hồi; người phải làm việc vất vả cực nhọc
  (thể dục,thể thao) quả bóng ném sát đất ( crikê)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học sinh học gạo

  Động từ

  Xới đất, bới đất
  Xới bới (khoai...), nhổ (cổ)
  to grub up potatoes
  bới khoai
  to grub up weeds
  nhổ cỏ dại
  ( grub about) lục tìm
  to grub about in the library
  lục tìm trong thư viện
  pigs grub about among bushes
  lợn rúc tìm ăn trong bờ bụi
  ( grub on, along; away) vất vả, khó nhọc
  to grub on (along)
  đi nặng nề khó nhọc; làm vất vả cực nhọc
  (từ lóng) chè chén nhậu nhẹt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đào gốc cây

  Xây dựng

  bới đất

  Kỹ thuật chung

  dọn sạch
  nhổ rễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X