• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  đĩa hình
  laservition videodisk
  đĩa hình laze
  videodisk player
  máy quay đĩa hình
  videodisk recording
  sự ghi đĩa hình
  đĩa video
  digital videodisk
  đĩa video số
  interactive videodisk
  đĩa video tương tác
  Interactive Videodisk System (IVS)
  hệ thống đĩa video tương tác
  optical videodisk
  đĩa video quang
  videodisk player
  máy quay đĩa video
  videodisk recording
  sự ghi đĩa video

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X