• /´vjuə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người xem; người quan sát
  viewers of the current economic situation
  những người quan sát tình hình kinh tế hiện thời
  Người xem chương trình TV; khán giả
  Dụng cụ để xem phim đèn chiếu bằng ảnh
  a slide viewer
  đèn chiếu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trình xem (dữ liệu)

  Kỹ thuật chung

  kính xem phim
  stereo viewer
  kính xem phim nổi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  eyewitness , seer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X