• /,sit∫u'ei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vị trí, địa thế
  unrivalled for situation
  địa thế đẹp không đâu bằng
  Tình hình, hoàn cảnh, trạng thái
  an embarrassing situation
  trạng thái lúng túng
  Chỗ làm; việc làm
  to find a situation
  tìm được việc làm
  Điểm nút (của kịch)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tình huống, trạng thái, vị trí

  Xây dựng

  tình thế

  Kỹ thuật chung

  hoàn cảnh
  emergency situation
  hoàn cảnh khẩn cấp
  tình trạng
  traffic situation
  tình trạng giao thông
  trạng thái
  clean situation
  trạng thái sạch
  vị trí

  Kinh tế

  cảnh ngộ
  chỗ
  chỗ làm
  địa điểm
  địa điểm chỗ làm
  hoàn cảnh
  special situation
  hoàn cảnh đặc biệt
  tình cảnh
  tình hình
  monetary situation
  tình hình tiền tệ
  rebus sic situation
  chỉ cần tình hình như cũ
  situation report (sttrep)
  báo cáo tình hình
  special situation
  tình hình đặc biệt
  supply and demand situation
  tình hình cung cầu
  tình huống
  tình thế
  non-zero sum situation
  tình thế không phải một bên được lợi
  rebus sic situation
  chỉ cần tình thế không đổi
  vị trí
  việc làm
  situation wanted
  cần việc làm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X