• (đổi hướng từ Visitors)
  /'vizitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khách, người đến thăm (một người hoặc một nơi nào đó)
  visitors from the insurance company
  những người khách từ công ty bảo hiểm đến thăm
  Du khách (người ở lại nhất thời ở một chỗ hoặc với một người khác)
  Người thanh tra, người kiểm tra (trường học...)
  Chim di trú (sống nhất thời ở một vùng hoặc trong một mùa nào đó)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khách thăm

  Kinh tế

  người đến tham quan

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X