• /´kɔ:lə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đến thăm, người gọi

  Tính từ

  Tươi (cá)
  Mát, mát mẻ (không khí)

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  bộ gọi
  máy gọi

  Kỹ thuật chung

  người gọi
  Caller Services Provider Group (CSPG)
  nhóm các nhà cung cấp dịch vụ người gọi
  CID (calleridentifier)
  ký hiệu nhận dạng người gọi
  Multi-line Caller Identification (MCID)
  nhận dạng người gọi nhiều đường dây
  người gọi điện thoại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  guest , visitant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X