• /vɔist/

  Thông dụng

  Tính từ
  (tạo thành các tính từ ghép) có một giọng nói thuộc loại được chỉ rõ
  loud-voiced
  giọng to
  gruff-voiced
  giọng cộc lốc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  articulate , oral , sonant , spoken , uttered

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X