• BrE /spəʊkən/
  NAmE /spoʊkən/
  PP của speak

  Thông dụng

  Tính từ

  (trong từ ghép) nói theo một cách nào đó
  well-spoken
  nói hay
  a soft-spoken man
  một người đàn ông nói nhẹ nhàng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  heard , written

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X