• Kỹ thuật chung

  bộ nguồn
  nguồn
  constant-voltage source
  nguồn điện áp không đổi
  DC voltage source
  nguồn điện áp một chiều
  external voltage source
  nguồn điện áp bên ngoài
  high voltage source
  nguồn cao thế
  voltage source inverter
  bộ đảo nguồn điện áp
  nguồn điện áp
  constant-voltage source
  nguồn điện áp không đổi
  DC voltage source
  nguồn điện áp một chiều
  external voltage source
  nguồn điện áp bên ngoài
  voltage source inverter
  bộ đảo nguồn điện áp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X