• /in´və:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ biến tần
  (điện học) máy đổi điện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cổng đảo

  Xây dựng

  máy đảo điện

  Điện tử & viễn thông

  bộ đảo

  Điện

  bộ đảo lưu

  Kỹ thuật chung

  bộ biến đổi
  relaxation inverter
  bộ biến đổi tích thoát
  synchronous inverter
  bộ biến đổi quay
  bộ đảo điện

  Giải thích VN: Bộ phận biến đổi dòng điện một chiều thành xoay chiều.

  bộ chuyển đổi

  Giải thích VN: Ví dụ như là bộ chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.

  bộ biến tần

  Giả thích VN: Thiết bị điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều ba pha bằng cách thay đổi tần số nguồn điện.

  bộ đổi AC-AC
  bộ đổi DC-AC
  bộ đổi điện
  reversible inverter
  bộ đổi điện thuận-nghịch
  static inverter
  bộ đổi điện tĩnh (dùng cho hệ nguồn không ngắt)
  stepped-wave static inverter
  bộ đổi điện tĩnh sóng bậc
  synchronous inverter
  bộ đổi điện đồng bộ
  bộ đổi pha
  bộ phủ định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X