• Thông dụng

  Tính từ

  (điện học) điện, ganvanic, thuộc mạ điện
  voltaic current
  dòng điện

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc điện một chiều

  Điện lạnh

  volta

  Kỹ thuật chung

  điện
  Photo Voltaic (PV)
  quang điện
  photo-voltaic cell array
  bộ pin tế bào quang điện có lớp chắn
  voltaic cell
  pin điện
  voltaic current
  dòng điện 1 chiều
  voltaic current
  dòng điện ganvanic
  voltaic current
  dòng điện pin hóa học
  voltaic current
  dòng điện volta
  voltaic vertigo
  chóng mặt điên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X