• /´vɔlju:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) kiểu trang trí xoắn ốc, hình trang trí dạng cuộn xoắn ốc (nhất là ở đỉnh các cột Hy Lạp)
  Vật hình xoắn ốc
  volute of smoke
  cuộn khói
  (sinh vật học) vòng xoắn, vỏ cuộn xoắn; vỏ óc cuộn xoắn

  Tính từ

  Xoắn ốc
  a volute spring
  lò xo xoắn ốc, lò xo ruột gà

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Vòng xoắn, kiểu xoắn ốc

  Cơ khí & công trình

  buồng xoắn (tuabin)
  gờ xoắn

  Xây dựng

  hình trang trí dạng xoắn ốc (trên mũ cột)
  cuộn xoắn

  Giải thích EN: A spiral or scroll-shaped ornament, as on an Ionic or Corinthian capital. Giải thích VN: Một vật trang trí có dạng cuộn hoặc xoắn như ở trên các mũ cột Corin hay Ionic.

  Kỹ thuật chung

  đường xoắn ốc
  vật hình xoắn ốc
  vòng xoắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X