• /ai´ɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) (thuộc) ion

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) (thuộc) iôn

  Hóa học & vật liệu

  iđonic

  Xây dựng

  kiến trúc Ionic

  Giải thích EN: The second major order of Greek architecture (about450-339 BC), characterized by the spiral scrolls (volutes) on its capital. Giải thích VN: Thức kiến trúc Hy lạp được ưa chuộng thứ hai (thời kỳ từ khoảng năm 450 đến 339 trước Công Nguyên) được tiêu biểu bởi các cuộn xoáy (xoắn ốc) trên chóp.

  ionic order
  phong cách kiến trúc ionic

  Kỹ thuật chung

  iôn

  Địa chất

  thuộc ion, có ion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X