• /¸vʌlnərə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất có thể bị tổn thương, tính chất có thể bị làm hại, tính chất có thể bị xúc phạm
  (nghĩa bóng) tính dễ bị nguy hiểm, tính dễ bị tấn công, tình trạng không được bảo vệ; chỗ yếu

  Chuyên ngành

  Y học

  sự có thế bị thương tổn
  tính có thể lây truyền

  Kỹ thuật chung

  độ nhạy cảm

  Tin học

  Lỗ hổng (phần mềm, website...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X