• Giao thông & vận tải

  tín hiệu báo trước
  entry warning signal
  tín hiệu báo trước vào ga

  Kinh tế

  dấu hiệu, tín hiệu báo động

  Xây dựng

  tín hiệu ngăn cấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X