• /´weistlənd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đất hoang, đất khô cằn; khu đất không thể sử dụng được, khu đất không sử dụng
  Hoang mạc
  (nghĩa bóng) cuộc sống khô cằn (cuộc sống không sáng tạo được gì về văn hoá hoặc tinh thần)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khu đất hoang

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X