• /swɔmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đầm lầy, vũng lầy

  Ngoại động từ

  Làm ngập nước, làm sũng nước, làm ướt đẫm
  the sink overflowed and swamped the kitchen
  chậu rửa bát tràn ra và làm nhà bếp sũng nước
  Tràn ngập, che khuất; làm mất tác dụng
  Bị ngập vào, bị búi vào
  to be swamped with work
  bị búi vào công việc

  Nội động từ

  Bị ngập, bị sa lầy
  Bị tràn ngập, bị che khuất; bị làm mất tác dụng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đầm lầy, làm ngập nước

  Kỹ thuật chung

  đầm lầy
  làm ngập
  làm ướt đầm
  làm ướt đẫm
  bãi lầy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X