• Xây dựng

  sự dùng nước
  water consumption without recycling
  sự dùng nước không hoàn lại
  sự tiêu thụ nước

  Kỹ thuật chung

  lượng nước
  distributed water consumption
  lưu lượng nước dọc đường
  momentary water consumption
  lưu lượng nước tức thời
  nodal-point water consumption
  lưu lượng nước ở điểm nút
  total water consumption
  tổng lưu lương nước
  nhu cầu nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X