• Kỹ thuật chung

  đường chia nước
  đường phân nước
  đường phân thủy
  subterranean water parting
  đường phân thủy dưới nước
  underground water parting
  đường phân thủy nước ngầm

  Xây dựng

  đường chia nước, đường phân thuỷ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X