• /´pa:tiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chia ly, sự chia tay, sự từ biệt
  on parting
  lúc chia tay
  Đường ngôi (của tóc)
  Chỗ rẽ, ngã ba
  a/the parting of the ways
  chỗ rẽ; chỗ ngoặc
  parting of the ways
  ngã ba đường ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  ke nứt

  Hóa học & vật liệu

  khối nứt
  platy parting
  khối nứt dạng tấm

  Kỹ thuật chung

  đường phân thủy
  subterranean water parting
  đường phân thủy dưới nước
  underground water parting
  đường phân thủy nước ngầm
  lớp
  lớp kẹp
  sự chia
  sự chẻ
  sự ngắt
  sự phân chia
  equitable parting
  sự phân chia đều
  spheroidal parting
  sự phân chia dạng cầu
  sự tách
  electrolytic parting
  sự tách điện phân
  sự tách rời
  sự tháo
  thớ chẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X