• Kỹ thuật chung

  kỵ nước
  water repellent painting
  sơn kỵ nước
  water-repellent admixture
  chất phụ gia kỵ nước
  water-repellent agent
  chất kỵ nước
  water-repellent concrete
  bê tông kỵ nước
  water-repellent facing
  lớp ốp kỵ nước
  water-repellent treatment
  sự làm cho kỵ nước
  đẩy nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X