• /əd´mikstʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trộn lẫn, sự hỗn hợp

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  vật trộn

  Xây dựng

  phụ gia bê tông

  Kỹ thuật chung

  chất bẩn
  chất lẫn
  chất pha
  chất phụ gia
  admixture for concrete
  chất phụ gia bê tông
  bonding admixture
  chất phụ gia tăng dính
  colouring admixture
  chất phụ gia tạo màu
  colouring admixture
  chất phụ gia thuộc màu
  concrete admixture
  chất phụ gia bê tông
  corrosion inhibiting admixture
  chất phụ gia chống ăn mòn
  foam-entraining admixture
  chất phụ gia tạo bọt
  foam-forming admixture
  chất phụ gia tạo bọt
  gas-forming admixture
  chất phụ gia tạo khí
  hardening accelerating admixture
  chất phụ gia làm cứng nhanh
  hydraulic admixture
  chất phụ gia thủy lực
  hydrophobic admixture
  chất phụ gia kỵ nước
  puzzolanic admixture
  chất phụ gia puzolan
  supplementary effect of the admixture
  hiệu quả phụ của chất phụ gia
  water-repellent admixture
  chất phụ gia kỵ nước
  water-retaining admixture
  chất phụ gia giữ nước
  chất tạp
  hỗn hợp
  lượng pha trộn
  phụ gia
  sự hỗn hợp
  sự trộn lẫn
  tạp chất

  Kinh tế

  sự trộn lẫn

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  sự trộn lẫn, hỗn hợp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X