• Kỹ thuật chung

  mực nước
  float type water stage recorder
  thiết bị ghi mức nước kiểu phao
  low-water stage
  mực nước cạn
  low-water stage
  mực nước thấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X