• /´wɔ:tə¸spaut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ống máng, máng xối
  Vòi rồng; cây nước (cột nước hình ống giữa biển và mây, hình thành khi có gió lốc hút lên cao một khối nước xoay tít)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cột nước
  máng xối

  Giải thích EN: A pipe or orifice that conveys or discharges water. Giải thích VN: Một ống hay lỗ vận chuyển nước thải.

  ống máng
  vòi rồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X