• /´ɔrifis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lỗ, miệng (đồ vật...)
  the nasal orifice
  lỗ mũi
  at the dark orifice of the cave
  ở miệng hang tối tăm
  Lổ định cở
  Vòi phun; giclơ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lỗ; khẩu độ

  Xây dựng

  cửa

  Cơ - Điện tử

  Lỗ, lỗ định cỡ, vòi phun,jiclơ

  Lỗ, lỗ định cỡ, vòi phun,jiclơ

  Kỹ thuật chung

  cửa
  khẩu độ
  khe mở
  độ mở
  lỗ rót (thủy tinh)
  lỗ tia
  miệng
  delivery orifice
  miệng cấp
  miệng phun
  ống gió
  vòi phun
  measuring orifice
  vòi phun đo (khí nén)
  round approach orifice
  vòi phun khởi động về tròn (điều khiển)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X